Zapisy do akademii piłkarskiej FC Mundialito

Jestem zainteresowany udziałem mojego dziecka w zajęciach
Imię i nazwisko zgłaszającego (rodzic, opiekun prawny)    
Nr telefonu:     Adres e-mail:    
Imię i nazwisko dziecka     Rok urodzenia dziecka    Lokalizacja    
Wypełnienie i przesłanie formularza stanowi jedynie informację dla organizatora zajęć, o zainteresowaniu zgłoszeniem dziecka. Na jego podstawie przedstawiciel akademii skontaktuje sie z rodzicem i poinformuje o wszelkich szczegółach.